Boshqaruv a’zolari

Boshqaruv a’zolari

Boshliq,

Boshliq o‘rinbosari,

Bosh hisobchi.